Farmakonomuddannelsen

Ønsker du en uddannelse, hvor du hver dag er med til at gøre en forskel i mange menneskers liv? Så skal du overveje at blive farmakonom.


Farmakonomuddannelsen er en 3-årig videregående uddannelse, der veksler mellem skoleophold og praktik. Du kan tage uddannelsen i dit lokalområde.

Spændende fagkombination

Bliv farmakonom og vær med til at rådgive den danske befolkning om sundhed, sygdom og lægemidler. Det kræver både høj faglighed og viden at uddanne sig til farmakon - men det kræver i lige så høj grad et omsorgsgen, fordi du hver dag er i kontakt med mange mennesker, der har brug for personlig vejledning


Farmakonomuddannelsen består af mange forskellige fag, som fx:

 • anatomi og fysiologi
 • patologi
 • farmakologi
 • farmaci
 • medicinsk sociologi
 • klinisk farmaci
 • sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • psykologi
 • kommunikation
 • pædagogik
 • organisation, ledelse og samarbejde
 • markedsføring og salg.
På farmakonomuddannelsen lærer du også metoder til, hvordan du tilegner dig ny viden og holder dig up-to-date.

Sammenhæng mellem teori og praksis

Som farmakonomelev er du ansat på et apotek, hvor du indgår i et fagligt, udviklende miljø. Her får du prøvet din teoretiske viden af i praksis – både over for apotekets kunder og dine kollegaer.

Teorien lærer du på Farmakonomskolen i Hillerød. Underviserne er engagerede og veluddannede, og selve undervisningen foregår som en god blanding af:

Socialt fællesskab

Du kan bo på Farmakonomskolen i Hillerød under skoleopholdene. Her deler du værelse med en anden elev, og ofte vil du få nye venner, som følger dig resten af livet.

Om dagen er der undervisning, og om aftenen er der rig mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og indgå i et socialt fællesskab.

Skolen står for flere forskellige arrangementer for eleverne under opholdene.

Adgangskrav og optagelse

Hvis du vil ind på farmakonomuddannelsen skal du sende en ansøgning direkte til det apotek, hvor du kunne tænke dig at blive ansat som farmakonomelev.

For at kunne sende en ansøgning skal du have en adgangsgivende eksamen:
 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx), eux-uddannelse (eux), international baccalaureate (IB)
 • Udenlandsk eksamen, sidestillet med dansk gymnasial eksamen
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Social- og sundhedsuddannelsen - trin 2 (bestået efter 1. maj 2003).

Jobmuligheder

Ledighedsprocenten for farmakonomer er meget lav.
 
Læs mere om farmakonomuddannelsen.