Farmakonomuddannelsen

Farmakonomuddannelsen er for dig, der interesserer dig for mennesker, sundhed, sygdom og medicin.


Farmakonomuddannelsen er en 3-årig videregående uddannelse, der veksler mellem skoleophold og praktik. Du kan tage uddannelsen i dit lokalområde.

Spændende fagkombination

Som farmakonom beskæftiger du dig først og fremmest med mennesker og medicin. Under uddannelsen lærer du om sundhed, sygdom, lægemidler og kundebetjening, og du får et indgående kendskab til medicinske og farmaceutiske fag.

Farmakonomuddannelsen består af mange forskellige fag, som fx:

 • anatomi og fysiologi
 • patologi
 • farmakologi
 • farmaci
 • medicinsk sociologi
 • klinisk farmaci
 • sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • psykologi
 • kommunikation
 • pædagogik
 • organisation, ledelse og samarbejde
 • markedsføring og salg.
På farmakonomuddannelsen lærer du også metoder til, hvordan du tilegner dig ny viden og holder dig up-to-date.

Jeg kan rigtig godt lide at hjælpe andre, og det er der rig mulighed for på et apotek.

Stinefarmakonom

Sammenhæng mellem teori og praksis

Som farmakonomelev er du ansat på et apotek, hvor du indgår i et fagligt, udviklende miljø. Her får du prøvet din teoretiske viden af i praksis – både over for apotekets kunder og dine kollegaer.

Teorien lærer du på Farmakonomskolen i Hillerød. Underviserne er engagerede og veluddannede, og selve undervisningen foregår som en god blanding af:
 • dialog
 • cases fra det virkelige liv
 • øvelser i modelapoteket og laboratoriet.
Der er otte skoleophold på skolen i løbet af uddannelsen til farmakonom - syv af tre ugers varighed og ét af to ugers varighed.

Fordelingen mellem teori og praksis er næsten fifty-fifty.

Socialt fællesskab

Du kan bo på Farmakonomskolen i Hillerød under skoleopholdene. Her deler du værelse med en anden elev, og ofte vil du få nye venner, som følger dig resten af livet.

Om dagen er der undervisning, og om aftenen er der rig mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og indgå i et socialt fællesskab.

Skolen står for flere forskellige arrangementer for eleverne under opholdene.

Stine, farmakonom

Hør Stine fortælle, hvorfor hun valgte farmakonomuddannelsen.

Adgangskrav og optagelse

Hvis du vil ind på farmakonomuddannelsen skal du sende en ansøgning direkte til det apotek, hvor du kunne tænke dig at blive ansat som farmakonomelev.

For at kunne sende en ansøgning skal du have en adgangsgivende eksamen:
 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx), eux-uddannelse (eux), international baccalaureate (IB)
 • Udenlandsk eksamen, sidestillet med dansk gymnasial eksamen
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Social- og sundhedsuddannelsen - trin 2 (bestået efter 1. maj 2003).

Jobmuligheder

Ledighedsprocenten for farmakonomer er meget lav.
 
Læs mere om farmakonomuddannelsen.
 

Relevante links