Farmaceutuddannelsen

Farmaceutuddannelsen er for dig, der drømmer om en akademisk karriere med fokus på lægemidler.

Farmaceutuddannelsen er en videregående uddannelse, som du kan tage enten på Københavns Universitet eller Syddansk Universitet. Den åbner dørene til arbejde over hele landet, også i provinsen.

Unik fagkombination

Som farmaceut beskæftiger du dig med lægemidler. Du kan fx stå for produktionen og kvalitetssikringen af lægemidler, eller du kan informere om og sælge produkterne. I alle tilfælde skal du som farmaceut have en stor viden om kemi og medicin.
 
Farmaceutuddannelsen er derfor en unik sammensætning af farmacifagene lægemiddelformulering og -fremstilling samt kemiske og biologiske fag, der alle har lægemidler som omdrejningspunkt.


På farmaceutstudiet får du bl.a. undervisning i følgende fag:

 • Farmakologi
 • Farmaci og samfundsfarmaci
 • Farmakognosi
 • Biokemi
 • Farmaceutisk mikrobiologi
 • Fysik
 • Matematik
 • Fysisk og organisk kemi.
Undervisningsformen på kandidatuddannelsen er en blanding af forelæsninger, holdundervisning, studieophold, selvstudium og laboratorieforsøg.

Kandidat i Farmaci

Stort set alle farmacibachelorer vælger at fortsætte på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige eller sundhedsvidenskabelige område.
 
Som kandidat i farmaci (farmaceut) bliver du ekspert i lægemidler inden for områderne udvikling, produktion, kvalitetssikring, afprøvning, registrering og rådgivning - dvs. alle trin i processen for udvikling af lægemidler.

Meget teori – og lidt praktik

Farmaceutuddannelsen er overvejende et teoretisk studie, men på overbygningen kan du blive sendt i praktik (studieophold) på apotek eller sygehusapotek. Opholdet varer i et halvt år, hvis du læser på KU og 11 uger, hvis du læser på SDU.


På apoteket vil du få suppleret din teoretiske viden med praktisk erfaring inden for bl.a.:

 • kommunikation
 • skrankeekspedition
 • sundhedsfaglig rådgivning
 • sundhedsydelser
 • medicingennemgang.
Kundekontakt er en stor del af det at være på apotek, og det er vigtigt at lære, hvordan man bedst formidler sin faglige viden til apotekets kunder.

Spændende studiemiljø

Uanset om du vælger at studere i Odense eller i København, vil du blive del af et stærkt studiemiljø med et fantastisk sammenhold.

Der sker også mange ting uden for undervisningstiden, som du kan deltage i, fx café-arrangementer, foreninger og klubber, hvor alle er velkomne. 

Adgangskrav og optagelse

Du søger ind på farmaceutuddannelsen via Den Koordinerede Tilmelding (KOT), som er den instans, der varetager optagelsen til alle videregående uddannelser.

 


Søger du om optagelse på bacheloruddannelsen i Farmaci, skal du:

 • have en bestået adgangsgivende eksamen.
 • have bestået en række specifikke adgangskrav.
 • opfylde et karaktergennemsnit, som fastsættes af uddannelsesinstitutionen fra år til år.

Jobmuligheder

Som farmaceut kan du få job flere steder. Det kan fx være på apoteker, på sygehuse, i medicinalindustrien eller som underviser og forsker på uddannelsesinstitutioner.
 
Farmaceuter er på grund af deres solide og brede kendskab til lægemidler eftertragtede på arbejdsmarkedet. Der er lav ledighed og høje indkomster.
 
Omkring 15 % af de farmaceuter, der er uddannet inden for de seneste ti år, arbejder på et af landets mange apoteker.
 
Læs mere om farmaceutuddannelsen på Københavns Universitet (KU).
Læs mere om farmaceutuddannelsen på Syddansk Universitet (SDU).