Karriere som farmaceut

Som farmaceut på apotek bidrager du til et sundere samfund med din viden om lægemidler.

Farmaceuter er samfundets lægemiddeleksperter. Når du arbejder på et apotek som farmaceut, skal du bruge din brede viden om lægemidler direkte over for mange mennesker i hverdagen.

Solid universitetsuddannelse

Farmaceuter er pga. deres solide og brede kendskab til lægemidler eftertragtede på arbejdsmarkedet, og uddannelsen er næsten en sikker vej til et job. Samtidig er det en uddannelse, hvor du som akademiker, kan få job over hele landet.

Kun 2 ud af 100 farmaceuter er arbejdsløse. Det er en af de laveste arbejdsløshedsprocenter af samtlige de uddannelser, du kan tage på universitetet.

Kia, farmaceut

Hør Kia fortælle om sin karriere som farmaceut.

Det er fedt at arbejde på apotek, fordi jeg hver dag bruger min viden om medicin til at gøre en forskel for andre mennesker. 

Kia27 år, farmaceut

Hvad laver en farmaceut?

Jobbet som farmaceut på et apotek knytter hele uddannelsen sammen. Du er – sammen med apotekeren og de andre farmaceuter – garanten for apotekets faglige niveau. Du har et stort overblik over lægemidlerne, der både gør dig i stand til at vejlede apotekets farmakonomer og give brugerne af medicinen en professionel og uvildig rådgivning.

Dit ansvar som farmaceut på apotek er:

  • at formidle og kommunikere din omfattende viden om dosering, virkning og bivirkninger af medicin.
  • at sikre, at medicinbrugerne får de korrekte lægemidler med den korrekte dosering. Det er en meget vigtig opgave, da apoteket er med til at opsnappe eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder i brugernes recepterne.
  • at varetage samtaler med borgere og gennemgå deres medicinbrug, så de bl.a. får en bedre forståelse af deres medicin og undgår medicinfejl.
  • at følge udviklingen på lægemiddelområdet og holde dine kollegaer ajour.
  • at oplære og undervise de farmaceutstuderende og farmakonomelever, som arbejder på apoteket.
Som farmaceut kan du også deltage i forskellige aktiviteter, som naturligt knytter sig til apotekets øvrige opgaver, fx afholdelse af borgermøder, blodtryksmåling og rygeafvænning.

Andre ansvarsområder

Der er mange andre områder af apotekets drift, hvor du som farmaceut kan få det faglige ansvar. Faktisk kan det være vanskeligt at undgå, da der er så få farmaceuter på landets apoteker.

Undervisning

Mange apoteker har et tæt samarbejde med kommunen, hvor du som farmaceut kan få ansvaret for at undervise personale på fx plejecentre og bosteder i korrekt medicinhåndtering og brug af lægemidlerne.

Kvalitetssikring og -udvikling

Du kan indgå i eller blive ansvarlig for apotekets kvalitetsteam, som står for apotekets kvalitetssikring og -udvikling.

Du er med til at lave målinger og evalueringer samt udvikle og implementere standarder for, hvordan apotekets personale skal håndtere forskellige vigtige arbejdsgange. Der er fx standarder for, hvordan man skal rådgive en borger, hvordan man skal håndtere recepter, og hvordan man skal overvåge euforiserende stoffer.

Kvalitetsteamet har ansvaret for at holde kollegaerne informeret om standarderne, og hvad de betyder for det daglige arbejde på apoteket.

Udviklingsfarmaceut

Som udviklingsfarmaceut kan du få det overordnede ansvar for forretningsudviklingen. 

Sundhedsydelser udgør en stadig større del af apotekets forretningsgrundlag, og udvikling, markedsføring og opsøgende salg af sundhedsydelser er en væsentlig opgave.

Ledelsesansvar

Karrierestigen på apotek har få trin, og vejen til toppen er ofte kort. Det er typisk farmaceuter, der fungerer som apotekets souschef.

Mange apoteker har kun en håndfuld eller færre farmaceuter ansat, så du vil næsten automatisk få en form for ledelsesansvar allerede fra starten. Hvis du er alene på vagten sammen med farmakonomer, er du fagligt ansvarlig.

Bliv apoteker

Hvis du drømmer om at blive selvstændig en dag, er det slet ikke urealistisk inden for apoteksbranchen. For at sikre fagligheden skal man i Danmark – som i mange andre lande – være uddannet farmaceut for at få en bevilling og eje et apotek.

Efteruddannelse

Der er rig mulighed for efter- og videreuddannelse som farmaceut. På uddannelses- og udviklingscenteret Pharmakon kan du tage kurser i en lang række fag og blive certificeret inden for forskellige områder. Du kan også efter- og videreuddanne dig hos Pharmadanmark.

Relevante links